بایگانی

برچسب: بازی های شهری

اسباب بازی ابزار بلوغ و بالندگی

انواع بازی ها!

شناخت انواع بازی ها ، اهداف و منابع آن ها باعث افزایش اطلاعات والدین در خصوص بازی ها و یاری آنها در انتخاب نوع بازی متناسب با فضا و امکانات موجود خواهد شد ، در این مقاله سعی داریم با ارائه دسته بندی کلی در خصوص بازی ها مخاطب خود را به این مهم نزدیک نمائیم…

11 ماه قبل