بایگانی

برچسب: خرید پاکن

دانستنی های لوازم التحریر

سرنوشت پاکن از دیروز تا امروز!

گسترش استفاده از مدادهای گرافیتی به این دلیل که از قلم و مرکب راحت تر بود نیاز به وسیله ای برای پاک کردن اشتباهات را ایجاب کرد. برخی از مردم از سنگ و ماسه یا پارچه مرطوب استفاده می کردند که سطح کاغذ را می خراشید…

11 ماه قبل