بایگانی

برچسب: مدادتراش

دانستنی های لوازم التحریر

مداد تراش در گذر زمان

پس از جایگزین شدن گرافیت به جای سرب و قرار دادن پوشش چوبی برای مدادها و قبل از اختراع تراش، از چاقو برای تیز کردن و تراشیدن مداد استفاده می کردند چرا که مداد پس از مدتی استفاده کُند و نوک آن کوتاه می شود، بنابراین باید با وسیله ای پوشش و نوک مداد را تراشید تا تیز شود…

10 ماه قبل