بایگانی

برچسب: مدرسه

راهنمای تهیه لوازم التحریر

لوازم التحریر و دنیای جذاب و رنگارنگ آن

لوازم التحریر به گروهی از ابزار و تجهیزاتی گفته می شود که برای طراحی، نقاشی و نوشتن استفاده می شود. این کلمه از ترکیب دو بخش عربی و فارسی لوازم و تحریر به معنای نوشتن ساخته شده است. از اولین اقدامات بشر برای نوشتن تا کنون تغییرات زیادی در جنس،نوع لوازم التحریر اتفاق افتاده است.

2 هفته قبل